Solbakken Gard
Spannaveien 530, 5546 Røyksund
Mob: + 47 99 22 49 08
solbakkengard@gmail.com

Mat

Når det gjelder mat til arrangementer, kan vi anbefale
cateringfirmaet Chef 1.

De nåes på tlf. 954 25 755 eller på mail: post@chef-1.no
De har kjøkkenet sitt her på Solbakken. Se også deres
hjemmeside: www.chef-1.no.