Historie

Solbakken Gard ble kjøpt av min far - Harald Risanger i 1935. Han startet dyrkingsarbeidet umiddelbart med stor entusiasme og mye arbeidslyst. På få år og med begrensede midler klarte han å skape en drivverdig gård.

Harald og min mor Klara drev gården i 45 år og fikk gjennom tiden 4 barn; to gutter og to jenter. Det var prosjekter på gang til enhver tid på Solbakken, og da var det godt å få hjelp fra oss ungene. Etterhvert ble det meg; minstemann Kjell Harald, som skulle ta over garden.

Som på de fleste gardsbruk var det melk, kjøtt, grønnsaker og egg som ble produsert. Vi fikk ofte høre fra folk som var innom eller kjørte forbi at det var en velstelt gård. Dette skulle senere bli verdifullt for satsing på gårdsturisme.

Litt bilder fra min fars gamle album:

I 1980 overtok jeg og min kone Jorunn Synnøve gården. Den ble da drevet på samme lest som forrige generasjon hadde gjort det frem til 1999, da landbruksmyndighetene oppmuntret bønder med små melkekvoter til å selge kvotene sine. Det var for å få ned overproduksjonen av melk. Vi hadde da en plan som gikk ut på å gjøre deler av gården om til opplevelser, aktiviteter og selskapeligheter.

Med god støtte fra Karmøy Kommune og Innovasjon Norge bestemte vi oss for å opparbeide en ca. 2 dekar stor myr nede ved Aksnesvannet, som første ledd i prosjektet - Solbakken Opplevelser. Etter mye papirarbeid, søknader samt forretningsplan startet vi arbeidet med å lage vei ned til området.

6._Fra_begynnelsen

I år 2000 startet vi arbeidet med grøfting/drenering, opparbeiding av plen og beplantning. En av planene var å lage en godt drenert plen til bruk for aktiviteter. Nå var det viktig å få pløyd og horvet marken slik at den ble jevn og fin. Det skulle såes plenfrø og beplantes på området. Det ble også laget en sti gjennom skog og utmark med belysning.

Byggingen av selskapslokalet var på dette tidspunktet godt i gang. Vi hadde bestemt oss for å bruke naturstein, villmarkspanel og torvtak på selve bygningen. All murestein fant vi på gården og det var egenprodusert torv til taket. Villmarks panel av lerk kom fra Nedstrand.

Dette var viktige detaljer for utseende av bygget. Innvendig var atmosfæren høyt vektlagt. Med skifergulv, gruve midt i lokalet, villmarks panel og laftet tak følte vi at vi fikk frem den rette stemningen. Lokalet har i tillegg to toaletter, ett vaskerom og en liten bar/kjøkkenløsning.

Til slutt var det bare møblene som gjenstod. Disse ble også laget på garden. Langbord og benker som alle skulle beises og lakkeres lag på lag med skipslakk – klar til åpningen i november 2001.

steinbu

I 2002 ble det bygget en stor gapahuk/scene og dansegulv like ved selskapslokalet. Dette ble bygget i samme stil som Steinbua med kraftige rundstokker som reisverk og villmarks panel som kledning.

Like ved selskapslokalet er det en tett skog, inni denne ble det laget en hinderløype med 8 – 9 forskjellige poster/utfordringer som skulle passeres av deltakerne som var med på lagbygging.

I 2003 bestemte vi oss for å lage en 9 hulls fotballgolfbane på det området som tidligere var eng/beite for gårdsdriften. Dette skulle bli en bane som omkranset selve driftsbygningen og kårhuset til gården.

I 2007 ble tidligere stall/grønnsakslager/ungdyrfjøs innredet til et funksjonelt kjøkken for vår faste cateringkokk. Deler av mursiloen ble kjølerom. Så etter noen måneders arbeid kunne det produseres mat på plassen.

Samme år bestemte vi oss for å bygge om selve låven til et ekstra selskapslokale. Det var flere som hadde ønske om et større lokale en det nede ved vannet, som for øvrig tar max 36 personer. Det måtte da søkes om driftsendring og utslippstillatelse for å kunne bygge om låven. Ved en slik ombygging kunne vi ta imot 60 personer. Det nye lokalet ble da åpnet i 2009 med fin garderobe, to toaletter, vaskekjøkken og peisestue. Peisestue er i en av siloene. Atmosfære og trivsel var viktige faktorer for hvordan vi ønsket at låven skulle fremstå. Det har senere vist seg at vi har truffet godt med stilvalget. Det gjenspeiles i at det er like mange arrangement der som i lokalet nede ved vannet.

På utsiden av låven er det laget natursteinbed for blomster og et koselig miljø med sittegrupper og grill. Vi har også laget til gode parkeringsmuligheter for å kunne ta imot større grupper med gjester. Her er plass til 45 biler.

Jeg håper vi har klart å skape et bærekraftig alternativ for vårt lille småbruk, som kan skape glede for mange ulike mennesker i framtiden!

Det er kreativiteten som styrer mulighetene.

16_oversikt