Bestilling

For bestilling og priser, ta kontakt med catothorsen@live.com

Facebook: https://www.facebook.com/Solbakkenopplevelser

Info vi trenger av deg er:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Hvilke lokaler/aktiviteter dere ønsker
  • Datoen dere ønsker å leie
  • Anledning (Kurs/konferanse/dåp/åremål e.l.

Steinbuen: Spannaveien 536
Låven: Spannavegen 532

5546 Røyksund