Når det gjelder mat til arrangementer, kan vi anbefale
cateringfirmaet Chef 1.

De nåes på tlf. 954 25 755 eller på mail: post@chef-1.no 
De har kjøkkenet sitt her på Solbakken. Se også deres
hjemmeside:www.chef-1.no.