Når det gjelder mat til arrangementer, kan vi anbefale
cateringfirmaet Chef 1 som drives av Jon Allendes.

Han kan nåes på tlf. 996 47 374 eller på mail: jon@chef-1.no 
Han har kjøkkenet sitt her på Solbakken. Se også hans
hjemmeside:www.chef-1.no.